Thursday, December 13, 2007

Långtgående vissnad

Stubbar...
Jag har det
Långtgående växlar inåt växer stubbar
-Visstfälle janserud?
En bloggkommentar var utan smak. Längre...
Ondplaton stare platoon fågeln alltså!
Mulnar över Janserud
Kommer skålen hälsa alla kanske men den smakar för dig och ligger stilla vart gonatt är nu...

1 comment:

konungen said...

Schjo som vi säger här i Norr
Du e utmanad.
Läs på min blog så blire bra